Opentunti ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka mahdollistaa Opentunnin käytön ja leviämisen kansalliseksi palveluksi. Opentunti ry kerää varoja, jotta Opentunti palvelu on käyttäjille ilmainen.

Opentunti ry:n tavoite on edistää hyvien opetuskäytäntöjen leviäminen ja taata yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittää opetusta kunnan resursseista riippumatta.


Opentunnin synty

Opentunnin tarinaa on aloitettu kirjoittamaan vuosina 2013 - 2015 Ruskon kunnassa OPH:n rahoittamassa hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena oli luoda järjestelmä opettajien yhteistyön helpottamiseksi. Lähtökohtana oli, ettei lisää rahaa opettajien palkalliseen yhteistyöhän ole tuossa lähitulevaisuudessa. Lähdettiin kehittämään työkalua, joka helpottaisi opettajien yhteisen ajan löytämistä irrottamalla suunnittelu ajan ja paikan rajoituksista. Samalla haluttiin helpottaa yhteistyötä omaa koulua ja kuntaa kauemmas. Samoja tunteja kuitenkin suunnitellaan ja samoja oppimisen haasteita mietitään joka vuosi ympäri maata kymmenientuhansien opettajien toimesta. Toimintatapojen muuttuminen vaatii kokeiluja, joten toisen opettajan tekemät konkreettiset tuntisuunnitelmat ovat helppo tapa kokeilla uusia ideoita.

Opettajien työtaakkaa ei kuitenkaan halutti lisätä, vaan nimenomaan keventää, joten palvelun piti liittyä opettajan arkityöhön saumattomasti. Palveluun piti päästä samalla, kun koneelle kirjaudutaan esim. poissalojen merkintää varten eikä erillisiä tunnuksia tarvitse muistaa tai syöttää. Koska Primus ja Wilma-palvelut ovat hyvin laajasti käytössä kouluissa, oli luontevaa lähestyä Starsoftia (myöhemmin Vismaa) yhteistyön merkeissä. Näin palveluun saatiin kirjautumisen lisäksi myös opettajan ja oppilaiden omat lukujärjestykset. Tämä yksinkertaisti suunnitelmien jakamista oppilaille yksillä ja samoilla tunnuksilla suoraan heidän omiin lukujärjestyksiinsä. Tämä kaikki toteutettiin tietenkin siten, että tiedot siirtyvät asianmukaisesti turvallisesti salattuina.

Omien ja muiden kuntien ja koulujen kokemukset uusien järjestelmien käyttöönotoista, ovat miettimään sitä, miten Opentunti voidaan ottaa kunnissa käyttöön mahdollisimman helposti eikä sen ylläpito vaatisi kunnan tietohallinnolta resursseja. Sama ongelma liittyy lähes kaikkiin koulujen tarvitsemiin digitaalisiin palveluihin ja Opentunti ry on mukana kehittämässä standardeja ja rajapintoja, jotka edesauttavat koulutuksen alueellista tasa-arvoa.

Opentuntia kehitetään jatkuvasti Opentunti ry:n keräämillä varoilla, kuntien hankkeiden kautta sekä opentunti Oy:n rahoittamana ja koordinoimana.

43 000 opettajaa 1 000 000 tuntia viikossa

Uskomattomat mahdollisuudet